[STARTUP JOURNEY 2019] HƯƠNG THỌ PHIÊU LƯU KÝ – HÀNH TRÌNH TẠI HUẾ

“Hương Thọ phiêu lưu ký” – Là chủ đề hành trình trải nghiệm thực tế, khám phá các đặc trưng du lịch địa phương tại xã Hương Thọ (Hương Trà) chiều 26/10/2019 của Trung tâm SYS phối hợp với Chương trình do các bạn trẻ trong cộng đồng IZI English in Hue, Tỉnh Đoàn, xã…

Tầm nhìn, sứ mệnh, đối tượng thụ hưởng

Tầm nhìn Trở thành Trung tâm hỗ trợ Khởi nghiệp hàng đầu Việt Nam cho thanh niên với những giải pháp hỗ trợ thanh niên được tích hợp tối ưu nhất, nơi tiếp thu, nghiên cứu và hỗ trợ thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới. Sứ mệnh Tập hợp, kết nối các nguồn…