THỤY ĐIỂN – QUỐC GIA ĐỔI MỚI SÁNG TẠO HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Bạn có biết các công ty dưới đây không ? ABB, SFK, ERICSSON, TETRA PAK. Đúng vậy, đó là những công ty đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới của Thụy Điển. Bạn muốn biết Chiến lược quốc gia về đổi mới sáng tạo của Thụy Điển? Nguyên liệu nào để biến Thụy Điển…