Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp – tên tiếng Anh là: Supporting center for Youth’ Startup (sYs) là đơn vị hỗ trợ thanh niên Việt Nam có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, có những sáng tạo trong ứng dụng công nghệ mới, đi đầu trong việc chuyển đổi số và tái cấu trúc doanh nghiệp dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ. 

– sYs có nhiệm vụ thiết lập mạng lưới và kết nối với đội ngũ chuyên gia/ CEO, nhà đầu tư, doanh nghiệp, quỹ đầu khởi nghiệp, các tổ chức và các đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm mục đích hỗ trợ trực tiếp cho cộng đồng khởi nghiệp và các trung tâm vùng, địa phương cùng mục đích hoạt động; 

– sYs có trách nhiệm thiết kế các chương trình hỗ và cung cấp các dịch vụ được để tối ưu cho từng giai đoạn cho một ý tưởng khởi nghiệp cụ thể nhằm giảm thiểu rủi ro cho các đối tượng được hỗ trợ; 

– sYs tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị, từ cộng đồng khởi nghiệp trên toàn quốc về các chính sách, thủ tục hành chính, pháp lý về Khởi nghiệp sáng tạo và từ đó kết nối, tham vấn, nghiên cứu và đề xuất giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp một cách hiệu quả nhất. 

– sYs là đầu mối kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp như các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo trong và ngoài nước, các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp trên toàn quốc, các vườn ươm khởi nghiệp, … nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp một cách toàn diện;

– sYs có trách nhiệm chủ động liên kết, tổ chức, đạo tạo, tập huấn các chương trình, kỹ năng, nền tảng cho Đoàn viên, Thanh viên đặc biệt là các trường Đại học trên toàn quốc về khởi nghiệp sáng tạo; 

– Là đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (VYF), sYs được giao nhiệm vụ quản lý và điều hành Quỹ Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vào việc triển khai các hoạt động tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp và hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của thanh niên; 

– sYs mong muốn sẽ góp phần thúc đẩy và cải thiện chất lượng Sáng tạo trong thanh niên, đẩy nhanh mục tiêu Quốc Gia Khởi nghiệp, hướng tới năm 2020 Việt Nam sẽ có 1 triệu doanh nghiệp hiệu quả với các ý tưởng kinh doanh có giá trị, đóng góp cho nền kinh tế và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.