Logo

Slogan : Hỗ trợ không giới hạn – Unlimited supports

Được thành lập vào ngày 01/ 3/ 2017, trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp – tên tiếng Anh là Supporting center for Youth’ Startup (sYs) là đơn vị đầu tiên triển khai Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp, Khởi sự Doanh nghiệp trên qui mô toàn quốc với Vai trò Tập hợp các Ý tưởng Sáng tạo và Hỗ trợ Hiện thực hóa các Ý tưởng thành hoạt động Kinh doanh đóng góp phát triển Kinh tế. Với mô hình Dịch vụ Tích hợp dựa trên mạng lưới Vệ tinh sâu rộng trong và ngoài nước, sYs cung cấp các dịch vụ Miễn phí, các dịch vụ Kết nối với Vệ tinh và các dịch vụ được Thiết kế riêng cho từng Startup để đảm bảo mọi công đoạn của quá trình Khởi nghiệp được tối ưu và giảm thiểu rủi ro trong Khởi nghiệp vốn đã dấn thân vào mạo hiểm và chấp nhận rủi ro cao. Hệ Sinh thái Khởi nghiệp Thanh niên của sYs được liên kết chặt chẽ từ các Cơ quan Chính sách đến hệ thống Đoàn, Hội, Hợp tác; từ các Câu lạc bộ Sinh viên đến các Vườn ươm; từ các Kiến thức Kinh doanh căn bản đến các Bài học Doanh nhân thực tiễn; từ các mầm non Kinh doanh đến các trường đại học; từ các Nhà Đầu tư Thiên thần đến các cơ chế hỗ trợ Tài chính lớn; từ các Chuyên gia đến các Cố vấn giàu kinh nghiệm; từ các Ý tưởng cuộc thi tới các Startup Tiêu biểu; từ Khởi nghiệp Nông nghiệp đến Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo; từ các kênh truyền thông truyền thống đến các kênh trực tuyến với các công nghệ hiện đại; từ các Doanh nhân các thế hệ trước đến thế hệ Doanh nhân tương lai;…đồng thời liên kết với các hệ sinh thái khởi nghiệp khác trong nước và quốc tế, tích hợp các nguồn lực trí tuệ, tài chính để nhanh chóng thương mại hóa các ý tưởng kinh doanh của thanh niên