Tầm nhìn

Trở thành Trung tâm hỗ trợ Khởi nghiệp hàng đầu Việt Nam cho thanh niên
với những giải pháp hỗ trợ thanh niên được tích hợp tối ưu nhất, nơi tiếp thu,
nghiên cứu và hỗ trợ thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới.

Sứ mệnh

 • Tập hợp, kết nối các nguồn lực trong và ngoài nước để hỗ trợ thanh niên
  Việt Nam khởi nghiệp một cách hiệu quả nhất.
 • Đào tạo, Hỗ trợ, thúc đẩy phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam,
  tiếp thu, nghiên cứu và thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới.
 • Thông qua các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp để đóng góp cho sự tăng
  trưởng của nền kinh tế Việt Nam.

Đối tượng thụ hưởng

 • Học sinh, sinh viên khởi nghiệp với các ý tưởng và sáng kiến khả thi;
 • Thanh niên Việt Nam có những ý tưởng khởi nghiệp tiềm năng và được
  giải trong các chương trình thi ý tưởng Khởi nghiệp trong và ngoài nước.
 • Thanh niên nông thôn khởi nghiệp với các dự án đổi mới sáng tạo đảm bảo
  có hàm lượng tri thức và công nghệ cao, có tiềm năng đóng góp cho phát triển kinh
  tế xã hội và địa phương;
 • Doanh nhân trẻ khởi nghiệp với các mô hình kinh doanh mới, áp dụng các
  tiến bộ khoa học – công nghệ.