Bạn có biết các công ty dưới đây không ? ABB, SFK, ERICSSON, TETRA PAK.
Đúng vậy, đó là những công ty đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới của Thụy Điển.

Bạn muốn biết

  • Chiến lược quốc gia về đổi mới sáng tạo của Thụy Điển?
  • Nguyên liệu nào để biến Thụy Điển trở thành quốc gia đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới ?
  • Tại sao Thụy Điển là đối tác hoàn hảo về đổi mới sáng tạo?

Câu trả lời nằm trong bộ tài liệu SYS chia sẻ dưới đây.
Đừng quên chia sẻ cho bạn bè nếu cảm thấy hữu ích nhé.

sys #khoinghiep #startup #startupnation