Giới thiệu

01. Tổng quan

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam (Supporting Center for Youth’s Startup – SYS Việt Nam) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, được thành lập ngày 01/3/2017.

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam được thành lập nhằm thực hiện:
* Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 07/6/2016 của Chính phủ;
* Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”;
* Chương trình "Thanh niên Khởi nghiệp giai đoạn 2016 - 2021" của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

03. Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Tìm hiểu cách tốt nhất liên hệ với chúng tôi để giải đáp những thắc mắc của bạn.

Gọi ngay cho chúng tôi!