Đội ngũ

01. Khả năng lãnh đạo

Nhóm chủ lực

Nguyễn Phan Huy Khôi

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam

Dominick Phillips

Kỹ sư JavaScript / Node.js cao cấp

Hillary Barrett

Vận hành

Christopher Hollifield

Kỹ sư trưởng

John Nelson

Người quản lý tài khoản

Timothy Leader

Trưởng phòng khoa học

Anthony Rowley

Nhà phát triển giao diện người dùng

Chase Kimber

Quản lý phòng thí nghiệm
02. Chiến lược & Đầu tư

Nhóm tư vấn

Terrence Jacobs

Sản phẩm và Thanh toán

Lucy Smith

Cố vấn tiếp thị

Armando Vue

Cố vấn kinh doanh

David Morris

Cố vấn tài chính

Robert Green

Cố vấn chiến lược

Sherrell Ingram

Tư vấn kỹ thuật
03. Hỗ trợ

Nhà đầu tư

Các nhà đầu tư bao gồm các công ty đầu tư mạo hiểm và nhà đầu tư chiến lược được công nhận trên toàn cầu.

Gọi ngay cho chúng tôi!