Tải về

01. Máy tính để bàn

Ví trên máy tính để bàn

Windows

Phiên bản hiện tại: 0.15.0.2

Lymcoin là một blockchain hỗn hợp, phi tập trung hoàn toàn là mã nguồn mở.

Tải xuống

MacOS X

Phiên bản hiện tại: 0.15.0.2

Lymcoin là một blockchain hỗn hợp, phi tập trung hoàn toàn là mã nguồn mở.

Tải xuống

Linux

Phiên bản hiện tại: 0.15.0.2

Lymcoin là một blockchain hỗn hợp, phi tập trung hoàn toàn là mã nguồn mở.

Tải xuống
02. Web

Ví trên web

MyLymcoin

mylymcoin.com

Lymcoin là một blockchain hỗn hợp, phi tập trung hoàn toàn là mã nguồn mở.

Tải xuống
03. Điện thoại

Ví trên điện thoại

Android

Current Version: 0.15.0.2

Lymcoin là một blockchain hỗn hợp, phi tập trung hoàn toàn là mã nguồn mở.

Tải xuống

iOS

Current Version: 0.15.0.2

Lymcoin là một blockchain hỗn hợp, phi tập trung hoàn toàn là mã nguồn mở.

Tải xuống
04. Thợ mỏ

Phần mềm khai thác
GPU tương thích

Tải xuống một trong những trình khai thác này cho GPU của bạn

Máy khai thác Windows LymcoinTải xuốngMáy khai thác Linux LymcoinTải xuống
Gọi ngay cho chúng tôi!