🔑Theo phân tích, đánh giá của nhóm tư vấn của dự án về mô hình SWOT (điểm mạnh – điểm yếu và cơ hội – thách thức), có thể thấy điểm mạnh hiện nay của các DNNVV trong chuyển đổi số nằm ở khả năng nhận thức sớm về các xu hướng chuyển đổi, đánh giá được tầm quan trọng của chuyển đổi số. Bên cạnh đó, do đặc thù cơ cấu tổ chức linh hoạt nên các DNNVV cũng dễ dàng thích nghi với các thay đổi của thị trường.
🔑Theo đánh giá, các thành tựu của chuyển đổi số trên thị trường như kênh tiếp thị, phân phối và bán hàng cũng được áp dụng hiệu quả. Năng lực ứng dụng công nghệ số vào kết nối thông tin với khách hàng và nhà cung cấp hay khả năng áp dụng phần mềm vào các nghiệp vụ quản lý cơ bản đều được hầu hết các DNNVV đáp ứng.
📍Các bạn tham khảo phân tích về mô hình SWOT của Tư vấn Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Chuyển đổi số tại các hình ảnh dưới đây!


Nguồn : Văn phòng Chuyển đổi số – Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư