DOWNLOAD PHIẾU ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO

KHỞI SỰ KINH DOANH/QUẢN TRỊ KINH DOANH/QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN SÂU/ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP TẠI DOANH NGHIỆP

(Dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa)

1.Tên  doanh nghiệp/đơn vị: …………………………………………………………………………..

2. Chủ doanh nghiệp:……………………………………………………………………………………

Trong đó, Nữ:                    Nam:           sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên

3. Loại hình doanh nghiệp:…………………………………………………………………………….

4. Số ĐKKD:……………. do Cơ quan ĐKKD (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố hoặc UBND cấp huyện)…………….. cấp ngày… tháng… năm…)

5. Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp (năm gần nhất):……… (tỷ đồng)

6. Tổng doanh thu của đơn vị (năm gần nhất):………… (tỷ đồng)

7. Số lao động đóng BHXH bình quân trong năm (năm gần nhất):…………. (người), trong đó lao động nữ là:………. người.

8. Trụ sở chính của doanh nghiệp:……………………………………………………………………

9. Điện thoại liên lạc:………………………………………….. Fax:…………………………………

10. Ngành/lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (*):

– Nông, lâm nghiệp và thủy sản:………………………………………………………………………

– Công nghiệp, xây dựng:……………………………………………………………………………….

– Thương mại, dịch vụ:…………………………………………………………………………………..

– Khác:………………………………………………………………………………………………………..

11. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 và dự kiến 6 tháng cuối năm 2020 (năm hiện hành): (Điền dấu (+) nếu Tăng; (-) nếu Giảm: (=) nếu Không thay đổi)

Chỉ tiêu6 tháng đầu năm 20..Dự kiến 6 tháng cuối năm 20..
So với cùng kỳ năm ngoái% tăng hoặc giảmSo với cùng              6 tháng đầu năm% tăng hoặc giảm
Doanh thu    
Lao động    
Lợi nhuận    
Chi phí SXKD    
12. Dự kiến của doanh nghiệp về tình hình hoạt động năm 2021:

Chỉ tiêuTăngGiảmKhông thay đổi
Vốn đầu tư SXKD   
Doanh thu   
Lợi nhuận   
Chi phí SXKD   
Lao động   
Đơn đặt hàng trong nước   
Đơn đặt hàng xuất khẩu   
Đầu tư vào máy móc, thiết bị, công nghệ   

13. Danh sách đăng ký tham gia khóa đào tạo (Ghi rõ khởi sự KD, quản trị KD, quản trị KD chuyên sâu, đào tạo tại DN)

TTHọ và tênGiới tínhNăm sinhĐịa chỉ nơi ở (**)Địa chỉ nơi đang công tác (**)Điện thoại liên lạc cá nhânChức danh, vị trí hiện tạiTên Khóa/ chuyên đề đào tạo đăng ký tham gia
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

14. Khó khăn, vướng mắc chính của doanh nghiệp hiện nay (nêu tóm tắt): VD: vốn, mặt bằng sản xuất, thủ tục thuế, kế toán…

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

15. Đề xuất, kiến nghị (nêu tóm tắt): VD: hỗ trợ về tư vấn, đào tạo, đất đai, thuế…

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

 …….., ngày….. tháng….. năm….. Xác nhận của doanh nghiệp/đơn vị (Ký, họ tên, chức danh và đóng dấu)

Ghi chú: – (*) Ghi rõ ngành/lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu của DN;

– (* *) học viên phản ánh hiện trạng 6 tháng gần nhất.