Thiết lập mạng lưới và kết nối

Đội ngũ chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp, quỹ đầu tư khởi nghiệp, các tổ chức và các đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ trực tiếp cho cộng đồng khởi nghiệp và các trung tâm vùng địa phương cùng mục đích hoạt động

Leave a comment

Gọi ngay cho chúng tôi!