Thông tin cụ thể về Lymcoin

Đội ngũ chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp, quỹ đầu tư khởi nghiệp, các tổ chức và các đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ trực tiếp cho cộng đồng khởi nghiệp và các trung tâm vùng, địa phương cùng mục đích hoạt động

Hỗ trợ quản lý các nguồn vốn đầu tư, cho vạy của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hoặc được ủy thác thực hiện các khâu công việc cho thanh niên làm kinh tế

Tư vấn, hỗ trợ và đào tạo kỹ năng cho thanh niên triển khai thực hiện ý tưởng kinh doanh, có kế hoạch kinh doanh tốt với mong muốn được khởi dự kinh doanh riêng.

Hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cho từng giai đoạn của một ý tưởng/dự án khởi nghiệp

Gọi ngay cho chúng tôi!