Tag: Tin tức

Hoạt động khởi nghiệp của thanh niên cần gắn liền với ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số

Theo ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp Việt Nam, hoạt động khởi nghiệp của thanh niên cần gắn liền với tư duy về phát triển, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số (CĐS). Do đó, Trung tâm khuyến khích đoàn viên thanh niên cần CĐS ngay từ giai đoạn khởi nghiệp,…

Đọc thêm

Gọi ngay cho chúng tôi!