Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam
Brief info

Thạc sĩ Khoa học Chính trị, là doanh nhân có nhiều hoạt động gắn liền với phong trào khởi nghiệp, tham gia nhiều chương trình chia sẻ kiến thức hướng nghiệp, khởi nghiệp, đặc biệt đối với học sinh, sinh viên.

Trong nhiều năm, anh Nguyễn Phan Huy Khôi được biết đến với vai trò Giám đốc Đối ngoại Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Từ tháng 6/2020, anh Nguyễn Phan Huy Khôi được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam, nhận nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động hướng nghiệp, khởi nghiệp trong lĩnh vực thể thao điện tử - kinh tế số, cũng như tham gia vào công tác chuẩn bị các nội dung thi đấu thể thao điện tử trong khuôn khổ SEA Games 31.

Hiện doanh nhân Nguyễn Phan Huy Khôi đang là cổ đông lớn và giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền hình tương tác Việt Nam (VTVlive), đơn vị thành viên của Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTV Cab).

Anh Nguyễn Phan Huy Khôi sinh năm 1982, Thạc sĩ Khoa học Chính trị, là doanh nhân có nhiều hoạt động gắn liền với phong trào khởi nghiệp, tham gia nhiều chương trình chia sẻ kiến thức hướng nghiệp, khởi nghiệp, đặc biệt đối với học sinh, sinh viên.

Trong nhiều năm, anh Nguyễn Phan Huy Khôi được biết đến với vai trò Giám đốc Đối ngoại Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Từ tháng 6/2020, anh Nguyễn Phan Huy Khôi được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam, nhận nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động hướng nghiệp, khởi nghiệp trong lĩnh vực thể thao điện tử – kinh tế số, cũng như tham gia vào công tác chuẩn bị các nội dung thi đấu thể thao điện tử trong khuôn khổ SEA Games 31.

Hiện doanh nhân Nguyễn Phan Huy Khôi đang là cổ đông lớn và giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền hình tương tác Việt Nam (VTVlive), đơn vị thành viên của Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTV Cab).

Leave a comment

Gọi ngay cho chúng tôi!